aychospital@gmail.com Find our Location
(+951) 355 1355(Ext-58) , (+959) 964 5513 77

ည 9:00 မှ နံနက် 6:00 အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးများ

(Night Physicians)


Name Qualification Time & Day Location
Dr. U Nay Myo Win
ဒေါက်တာ ဦးနေမျိုးဝင်း
M.B.,B.S, D.T.C.D, M.Med.Sc (Int.Med)
Dr.Med.Sc (Chest Medicine)
Monday, Wednesday, Thursday
(9:00 PM - 6:00 AM)
Hospital
Dr. U Chan Nyein Thu
ဒေါက်တာ ဦးချမ်းငြိမ်းသူ
M.B.,B.S, M.Med.Sc (Int.Med)
M.R.C.P (UK)
Sunday
(9:00 PM - 6:00 AM)
Hospital
Dr. U Kyaw Zin Myint
ဒေါက်တာ ဦးကျော်ဇင်မြင့်
M.B.,B.S, M.Med.Sc (Int.Med)
M.R.C.P (UK)
Friday
(9:00 PM - 6:00 AM)
Hospital
Dr. Daw Ei Thwe Phyo
ဒေါက်တာ ဒေါ်အိသွယ်ဖြိုး
M.B.,B.S, M.Med.Sc (Int.Med) Wednesday, Saturday
(9:00 PM - 6:00 AM)
Hospital