aychospital@gmail.com Find our Location

(+951) 355 1355(Ext-58) , (+959) 964 5513 77Cardiologists

နှလုံးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ


More

Cardiac Surgeons

နှလုံးခွဲစိတ်

အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ


More

Chest

အဆုတ်နှင့်ရင်ခေါင်း

အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ

More

Chest Surgeons

ရင်ခေါင်းခွဲစိတ်

အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ


More

Child Nerologists

ကလေးဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြော

အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ

More

Dermatologists

အရေပြား

အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ

More

Endocrinologists

ဆီးချို၊သွေးချိုရောဂါ

အထူးကုဆရာဝန်ကြီး

More

Gastrointestinologists

အသည်း၊အစာအိမ်၊

အူလမ်းကြောင်း

အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ

More

Gastrointestinal Surgeons

အသည်း၊အစာအိမ်၊

အူလမ်းကြောင်း

ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးများ

More

Hand Surgeons

လက်ပိုင်းဆိုင်ရာ

ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီး

More

Hepatologists

အသည်းအထူးကု

ဆရာဝန်ကြီးများ

More

Hematologists

သွေးရောဂါဆိုင်ရာ

အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ

More

Maxillofacial Surgeons

မျက်နှာနှင့်မေးရိုးဆိုင်ရာ

ခွဲစိတ်အထူးကု

ဆရာဝန်ကြီးများ


More

Nephrologists

ကျောက်ကပ်ဆိုင်ရာအထူးကု

ဆရာဝန်ကြီးများ


More

Neurologists

ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာ

အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ


More

Neurosurgeons

ဦးနှောက်နှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာ

ခွဲစိပ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ

More

Night Physicians

ည၉:၀၀မှနံနက်၆:၀၀

အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ

More

Obstertricians Gynaecologists

သားဖွားမီးယပ်အထူးကု

ဆရာဝန်ကြီးများ

More

Oncologists

ကင်ဆာရောဂါ

အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ

More

Orthopaedic Surgeons

ထိခိုက်ဒဏ်ရာနှင့်အရိုး၊အကြော၊

အဆစ်ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီးများ

More

Ophthalmologists

မျက်စိအထူးကု

ဆရာဝန်ကြီးများ

More

Otolaryngologists(ENT)

နား၊နှာခေါင်း၊လည်ချောင်း

ဆိုင်ရာအထူးကုဆရာဝန်

More

Paediatricians

ကလေးအထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ

.
More

Physiatrists

အကြော၊အဆစ်

ပြန်လည်သန်စွမ်းရေး

အထူးကုဆရာဝန်ကြီး

More

Physicians

အထွေထွေအထူးကုသမားတော်

.

More

Psychiatrists

စိတ်ရောဂါဆိုင်ရာ

အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ

More

Radiologists

ဓါတ်မှန်ဘက်ဆိုင်ရာ

ဆရာဝန်ကြီးများ

More

Surgeons

ခွဲစိတ်အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ

.

More

Thyroid Endocrinologists

လည်ပင်းကြီးရောဂါအထူးကု

ဆရာဝန်ကြီး

More

Urosurgeons

ဆီးလမ်းကြောင်းခွဲစိတ်

အထူးကုဆရာဝန်ကြီးများ

More